Makro
Wszystkie foty (z wyj▒tkiem dwˇch ostatnich) zrobione sprzŕtem podobnym do tego ze zdjŕcia: EOS 300d, mieszek, Sonnar 135/3.5
zdjêcie zdjêcie zdjêcie
zdjêcie zdjêcie zdjêcie
zdjêcie zdjêcie zdjêcie
zdjêcie zdjêcie zdjêcie
zdjêcie zdjêcie