Narew - wiosna
Pierwsze zdjŕcia wiosenne - rozlewiska Narwii w okolicach Topilca
A przy okazji test nowego obiektywu
zdjêcie zdjêcie zdjêcie
zdjêcie zdjêcie zdjêcie
zdjêcie zdjêcie zdjêcie
zdjêcie zdjêcie zdjêcie
zdjêcie zdjêcie zdjêcie
zdjêcie zdjêcie zdjêcie
zdjêcie