Jean-Luc Thomas, Yvon Riou

 1. Koncert z okazji Dni Bretanii, Olsztyn
 2. foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
 3. foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
 4. foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
 5. foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
 6. foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
 7. foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
 8. foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
 9. foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
 10. foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
 11. foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
 12. foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou