Zachor, Festiwal Kultury Żydowskiej, Białystok

  1. foto Di Galitzyaner Klezmorim
    Di Galitzyaner Klezmorim
  2. foto Meleh-Maim
    Meleh-Maim
  3. foto Yale Strom, Elizabeth Schwartz, Peter Stan
    Yale Strom, Elizabeth Schwartz, Peter Stan